بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تئوری رهبری اخلاقی برمبنای سیره نبوی: استراتژی تئوری داده بنیاد متنی
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

در سال­های اخیر با توجه به نیاز جهان به بحث اخلاقیات، رهبری اخلاقی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، اما آن­چه در حوزه اسلامی درباره شرایط رهبری اخلاقی مورد توجه است، با مطالعات غربی متفاوت بوده و برگرفته از اعتقادات و اخلاق اسلامی یعنی برمبنای قرآن، سیره و روایات معصومان است. از آن­جا که پیامبر اکرم(ص) به فرمایش خداوند در قرآن اسوه و الگوی حسنه در همه زمینه­ها هستند و نیز خداوند از خُلق ایشان به عظمت و نیکی یاد می­کند و همچنین خود حضرت (ص) هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاقی بیان می­کنند، قرآن و سیره گرامی ایشان مأخذ دینی و اسلامی است که دارای آموزه­های بسیاری در حوزه رهبری اخلاقی است. از این رو، در این تحقیق تلاش برآن بوده تا با بررسی قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) به تئوری رهبری اخلاقی از دیدگاه ایشان دست یابیم. به همین منظور، داده­ها از قرآن کریم، نهج البلاغه، تفاسیر، کتب تاریخ اسلام، کتب روایی، احصا شد و براساس استراتژی کیفی تئوری داده بنیاد بر مبنای متون(داده بنیاد متنی) تحلیل شد که نتیجه آن تدوین تئوری رهبری اخلاقی برمبنای سیره نبوی بود. 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: مبانی رهبری اخلاقی، اصول رهبری اخلاقی، الگوی نقش رهبری اخلاقی، تمهیدات و مقوّمات رهبری اخلاقی، نظریه داده بنیاد.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: