بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

فهم نظریه ی فرآیند مدیریت فرادستان در سازمان: پژوهشی کیفی در راهبرد¬های نفوذ به بالا
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

 

هدف از این پژوهش، فهم نظریه نفوذ کارکنان بر مدیران است. به طور کلی، راهبرد­ های نفوذ، ساز وکارهایی هستند که از طریق آن ها می­توان دیگران را تحت تأثیر قرار داد . نفوذ رو به بالا،  به نفوذ های معطوف به اهدافی اشاره دارد که نسبت به عامل نفوذ، در سلسله مراتب رسمی، دارای مقام بالاتری هستند. در بیشتر موارد، هدف نفوذ به بالا،  تسخیر ذهنی و عملی بی واسطه­ مقام بالاتر است؛ هرچند که این هدف می­تواند هر یک از فرادستان شخص اعمال­کننده­ی نفوذ رانیز شامل شود. در این پژوهش، با اتکا به رویکرد استقرایی- کیفی و توسل به شیوه­ی مصاحبه با کارکنان و مدیران در بخش­های دولتی، خصوصی و نیمه­دولتی، نوعی تحلیل تماتیک انجام شده است که ره­آورد آن، طبقه­های (راهبرد­ های نفوذ) بسته­ی نظریه­ی مدیریت فرادستان است. پس از تحلیل داده­های کیفی، مراحل نفوذ را در سه مرحله­ی کلی پیش از نفوذ، هنگام نفوذ و پس از نفوذ مشخص کرده­ایم. راهبرد­های نفوذ (طبقه­های اصلی) را در هفت دسته و در میان مرحله های سه­گانه­ی نفوذ جای داده ایم که عبارتند از: 1-  وابسته­سازی (کاری و روانی) 2-  مدیون­سازی  3–  اعتمادسازی 4- ائتلاف سازی 5–  متقاعدسازی 6-  شرطی­سازی (تقویت و تنبیه) و 7-  پنهان­سازی.  در ادامه این مقاله، نظریه­ی اولیه­ی مدیریت فرادستان همراه با تبدیل چارچوب تماتیک به چارچوب مفهومی، سنجه­ اولیه ای نیز برای آزمون نظریه نفوذ بر فرادستان، ارائه شده است.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: رفتار سازمانی؛ نفوذ اجتماعی؛ راهبرد¬های نفوذ؛ تاکتیک¬های نفوذ؛ نفوذ رو به بالا.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: