طرح پیشنهادی مجله شما

در صورتیکه ایده جدیدی در رابطه با راه اندازی مجله برای انجمن مدیریت رفتار سازمانی دارید لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

اطلاعات سر دبیر:

عنوان :
نام: نام خانوادگی:
عنوان علمی: تلفن:
کشور پست الکترونیک:
دانشگاه / مؤسسه:
زمینه تحصیل/کار:
آدرس:
بیوگرافی کوتاه:

اطلاعات مجله شما:

عنوان مجله:
شرح:
هدف:
مطالب مورد پوشش:
مخاطبین :
تاریخ اولین چاپ : تناوب چاپ:
کد تایید:
خوانا نیست؟ تغییر متن