درباره ما

 

 به نام خداوند قلم

همکاران گرانقدر، هم نوردان عزیز

     بار دیگر استعانت حضرت حق در کنار همکاری و همراهی شما بزرگواران، اعتقاد به توانمندی تعهد در انسان را افزایش داده و شورای نویسندگان انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی را یاری نمود تا بتوانند نشریه لاتین خود و رهاوردهای حاصل از ارائه مقالات علمی آن را همان گونه که شایسته ی مخاطبین این انجمن است به رسم امانت تقدیمتان نمایند.

    و لذا به استحضار کلیه اساتید، همراهان و اعضای محترم انجمن می رساند که پس از یک سال تلاش بی وقفه و خالصانه همکاران شما و انتشار سه شماره از نشریه بین الملل IAOBM، این نشریه توسط صاحب نظران علم مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفته و به درجه ISC مفتخر گردید.

   امید که منتخبین شما در انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی همچون گذشته پاسخ گوی انتظارات مخاطبین خود واقع، و قادر به اجرای تعهداتی که حضرت حق بر عهده ی آن ها گذاشته است، باشند.

سردبیر، شورای نویسندگان و هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی یک انجمن حرفه ای و بین رشته ای است که به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي علم مديريت رفتارسازماني و توسعه کمّي وکيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مديريت رفتارسازماني، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، علوم سياسي، و رشته هاي مرتبط، با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکيل شده است. برخی از مهم ترین وظایف و فعالیت های انجمن مدیریت رفتار سازمانی به شرح زیر است

·انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملّي و بين المللي با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علم مديريت رفتارسازماني ارتباط و همکاري دارند.

·همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرحها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن

·ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

·ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

·تشکيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملّي، منطقه اي و بين المللي

·انتشار کتب و نشريات علمي