همایش ها

همایش های جاری

گزارش پنجمین نشست شورای راهبردی انجمنیک روزه

«گزارش محتوایی »

                           پنجمین نشست شورای راهبردیانجمن علمی   مدیریترفتارسازمانی    

  یک شنبه بیست و سوم  تیر  ماه سال  1392  -  پنجم رمضان المبارک1434

  مکان: سالن علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس  

 

1. خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه و ارائه گزارش کلی توسط آقای دکتر سنجقی

 

2. گزارش اجرایی حوزه داخلی (فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی) توسط آقای دکتر فرهی

 

3. گزارش اجرایی حوزه بین الملل توسط آقای دکتر سرلک

 

4. گزارش اجرایی کارگروه های تخصصی انجمن توسط آقای دکتر عابدی جعفری

 

5. گزارش اجرایی پروژه ممیزی رشته رفتار سازمانی توسط خانم دکتر خلیفه سلطانی و آقای دکتر نوری

 


راهبردهای دریافتی از اساتید:

 

·    آقای دکتر اعرابی (دانشگاه علامه طباطبایی):رفتار هشت ساله گذشته دولت در مواضعی ناصحیح بود و نیاز به تجدید نظر در رفتار دولت وجود دارد.

انجمن ها در فصلنامه و کارهای تحقیقاتی خود می توانند درباره این موضوع کار کنند و از موارد خوش اخلاقی برای دولت بعد پیشنهادهایی آماده کنند. برگزاری همایش رفتار کارگزاران در دولت اعتدالبا همکاری دولت جدید می تواند موثر باشد.

 

·    آقای دکتر واعظی (دانشگاه علامه طباطبایی): رفتار کارگزاران دولتی بسیار مهم است و می تواند زمینه اعتماد متقابل را ایجاد کند. همچنین رفتار، با اخلاق رابطه نزدیک دارد. از این رو، بهتر است راهکارهای پژوهشی و عملی به انجمن داد، از جمله: برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی برای تدوین موازین اخلاقی.

 

·    آقای دکتر فقیهی (دانشگاه آزاد اسلامی): معمولا در جوامع پیشرفته وقتی دولت ها تغییر می کنند در ژورنال های رشته مدیریت بحث هایی خطاب به دولت جدید پیش می آید. بهتر است انجمن با توجه به این تغییر، ویژه نامه رفتار خطاب به دولت جدیداستخراج کند. حتی می توان هرکدام از مقالات را به طور سفارشی از اساتید دریافت کرد و در یک چارچوب مشخص منتشر نمود.

 

·    آقای دکتر الوانی (دانشگاه علامه طباطبایی): نیاز به تغییر ساختار در انجمن ها وجود دارد. نباید علم زدگی پدید آید. استفاده از ظرفیت های اجرایی

انجمن های علمی راهی برای این کار است، در واقع تلفیق و ترکیب باید اتفاق بیافتد و ما آثار بحث های موجود در انجمن ها را بتوانیم مشاهده کنیم.

 


آقای دکتر براری (کمیسیون انجمن های علمی): باید از ظرفیت انجمن های علمی استفاده کرد. انجمن های علمی مدیریت، حضوری در انتخاب مدیران حتی در حال حاضر هم ندارند. همچنین حضور یک نفر از مدیران در هیات مدیره ها حائز اهمیت است.

 

مجریان و مدیران همواره بیان می کنند که همیشه به صورت قلک دیده شدیم. این موضوع باید برطرف شود.

 

·    آقای دکتر سعیدآبادی (دفتر یونسکو در تهران): ساختاری جدید بین انجمن و یونسکو برقرار شده است. دو کار مهم در دست انجام است:

 

1. تولید کتاب مشترک با عنوان چهره های جدید یونسکو در هزاره سوم

 

2. کمیته "مدیریت دگرگونی های اجتماعی" -  حضور نماینده انجمن در این کمیته

 

·     آقای دکتر مسعود حجاریان (مدیرعامل بیمه ملت): چند پیشنهاد عمده وجود دارد:

 

1.حضور ذینفعاناگرچه از ضروریات است، اما به دلیل مشغله های زیاد امکان حضور آنان وجود ندارد... خوبست انجمن در جلسات خود از این افراد اجرایی (هم درس مدیریت خوانده اند و هم کار مدیریتی انجام داده) دعوت کند و  با آنان تعاملات لازم را برای دریافت تجربیات آن ها برقرار کند.

 

2. تعامل انجمن رفتار با دیگر انجمن هابه خاطر لزوم حضور رفتار در دیگر انجمن ها می تواند موثر باشد.

 

3. جایزه ملی رفتار- از 100 تا 150 سازمان که مدعی حضور رفتار در سازمانشان هستند دعوت کنید و به 2 تا 3 سازمان در این حوزه جایزه دهید. با این کار می توان بین شرکت ها رقابت سالمی در حوزه رفتار ایجاد کرد زیرا اکنون می توان گفت که بین هیچ شرکتی در حوزه رفتار سازمانی رقابت وجود ندارد.

 

4. با یک فراخوان برای تمامی حرفه هایی که منشور حرفه ای اخلاقی خود را نوشته اند می توان بهترین فراخوان ها را در سایت انجمن قرار داد و از طرفی یک منشور حرفه ای رفتار سازمانیبا کمک همین سازمان ها تهیه کنید.

 

·      آقای دکتر رمضانی: با توجه به الگوی اسلامی- ایرانی مدیریت رفتار سازمانی پیشنهادهایی ارائه می گردد.

 

پژوهش در سه حوزه:

 

1. تهذیبی (آسیب شناسی و نقد علمی و میدانی آن چه وجود دارد و اتفاق افتاده است)

2 . استنباطی (مطالعه ی بنیادی منابع و متون اسلامی برای استخراج مبانی)

3. تاسیسی (نظریه پردازی ایرانی- اسلامی در این زمینه 1. اخلاق 2. احکام)

 

در کل، اگر بخواهیم دچار شکل گرایی نشویم، آن چه مدیریت و برنامه های انجمن را سمت و سو می دهد، جنبه محتوایی است.

 

·    آقای دکتر دری: همکاری انجمن با شورای بررسی و نقد متون و کتب علوم انسانی در قالب یک برنامه موثر برای نقد کتب و متون مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی.

 

تدوین یک کتاب جامع در حوزه رفتار (در قالب یک دایرة المعارف) با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

 

در انتها، آقای دکتر فقیهیبه جمع بندی مطالب پرداختند و به این مهم اشاره کردند که انشاا... در جلسات آینده نتایج مباحث امروز را بتوانیم اقدامات این انجمن مشاهده کنیم.