کتاب ها

joinUs

 

در ریر لیست کتاب های منتشر شده در حوزه مدیریت و رفتار سازمانی مشاهده می شود.:

مشارکت کامل

   

      به عنوان یک مدیر، این وظیفه شماست که بیشترین بازدهی ممکن را از تلاش های جسمی، احساسی و روحی کارکنانتان بدست آورید. این بازدهی، تنها بازگشت سرمایه گذاری نیست ... بازگشت انرژی هم هست. در حالی که مطالعات نشان می دهد که بیشتر کارکنان فقط با بخشی از توانایی های بالقوه خود، کار می کنند، شما چطور می خواهید به کارکنانتان انگیزه دهید و آنها را تشویق کنید تا بهتر کار کنند؟ در مشارکت کامل! برایان تریسی نشان داد که چگونه می توانید عملکرد فوق العاده ای از هر عضوی از تیم کاری تان بدست آورید. براساس دهه ها پژوهش و هزاران ساعت سرمایه گذاری انجام شده برای به حداکثر رساندن عملکرد سازمانی و فردی، اسرار لازم الاجرایی اکنون در دسترس شماست؛ آنچه شما می توانید انجام دهید (و آنچه شما باید انجام آن را متوقف کنید)، تا بتوانید برای کارکنان برای به اوج رساندن عملکردشان، الهام بخش باشید. کتاب مشارکت کامل همراه با استراتژی ها و ایده های عملی و قدرتمند، نه تنها نکته های مهمی ارائه می کند برای اینکه توانایی ها و نیروهای محرکه بالقوه فردی کارکنانتان را بالفعل کنید ... به خودتان نیز کمک می کند.   
     
      

 

نویسنده/ نویسندگان: Brian Tracy - - Brian Tracy International
مترجم: دکتر محمدعلی سرلک - ایران - پیام نور
ناشر/صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی - مرجع دانش
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی - مرجع دانش
شابک:
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۲